[1]
Rostovskytė A., „HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE“, PRB, t. 85, p. 67-78, saus. 2013.