[1]
Šerpytytė R., „NIHILISTINIS TEISINGUMAS SU RICOEURU IR DERRIDA“, PRB, t. 85, p. 42-56, saus. 2013.