[1]
Kurlavičiūtė G., „Dvi ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijos“, PRB, t. 86, p. 217-220, saus. 2014.