[1]
Mickevičius T. N., „Disertacija apie Aristotelio filosofijos svarbą Heideggerio mąstyme“, PRB, t. 86, p. 211-213, saus. 2014.