[1]
Narušytė A., „Tikroji apokalipsė yra kasdienybė“, PRB, t. 86, p. 188-194, saus. 2014.