[1]
Bartninkas V., „Valstybė nepanaši į avilį: Platono Valstybininko savarankiškumas“, PRB, t. 86, p. 127-138, saus. 2014.