[1]
Jonkus D., „Estetinis suvokimas ir įsijautimas Vosyliaus Sezemano estetikoje“, PRB, t. 86, p. 111-119, saus. 2014.