[1]
Rostovskytė A. ir Bielskis A., „Žmogiškosios būties prasmės problema Jeano-Paulo Sarte’o filosofijoje“, PRB, t. 86, p. 44-53, saus. 2014.