[1]
Keciorytė V., „MOKSLAS IR FILOSOFIJA ŽMOGAUS PASAULYJE“, PRB, t. 70, p. 198-201, saus. 2006.