[1]
Klibavičius D., „FILOSOFINĖ HERMENEUTIKA KAIP TIKROVĖS BALSO AIDAS“, PRB, t. 70, p. 186-190, saus. 2006.