[1]
Rubavičius V., „POSTMODERNUSIS SUPREKINIMAS: K. MARXO IR M. HEIDEGGERIO KONCEPCINIAI ,RĖMAI‘“, PRB, t. 70, p. 149-159, saus. 2006.