[1]
Dagys J., „FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?“, PRB, t. 70, p. 113-125, saus. 2006.