[1]
Nekrašas E., „FILOSOFIJA IR XVII a. MOKSLO REVOLIUCIJA“, PRB, t. 70, p. 96-104, saus. 2006.