[1]
Kalenda Česlovas, „ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS“, PRB, t. 70, p. 70-79, saus. 2006.