[1]
Bukevičiūtė A., „FILOSOFINĖS ESEISTIKOS PAVILIOTA“, PRB, t. 69, p. 187-189, saus. 2006.