[1]
Sabolius K., „VAIZDUOTĖ ANAPUS ĮSIVAIZDUOJANČIOJO“, PRB, t. 69, p. 113-121, saus. 2006.