[1]
Šliogeris A., „KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA“, PRB, t. 68, p. 155-158, saus. 2005.