[1]
Kalenda Česlovas, „EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS“, PRB, t. 68, p. 135-147, saus. 2005.