[1]
Aukštuolytė N., „DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE“, PRB, t. 68, p. 51-62, saus. 2005.