[1]
Pruskus V., „KULTŪRINIŲ IR EKONOMINIŲ VERTYBIŲ KŪRIMO YPATUMAI“, PRB, t. 68, p. 41-50, saus. 2005.