[1]
Navickas A., „PRIGIMTINIS ĮSTATYMAS IR PRIGIMTINĖS TEISĖS: NUO TOMO AKVINIEČIO IKI THOMASO HOBBESO“, PRB, t. 67, p. 75-87, saus. 2005.