[1]
Šerpytytė R., „Ontologijos transformacijos: forma ir negatyvumas“, PRB, t. 87, nr. 87, p. 7-18, bal. 2016.