[1]
Junutytė-Galvanauskienė L., „Algio Mickūno eroso filosofija“, PRB, t. 87, nr. 87, p. 106-116, bal. 2016.