[1]
Norkus Z., „Vartotojo suverenumas: teorija ir praktika“, PRB, t. 64, p. 9-24, saus. 2003.