[1]
Rubavičius V., „Vartojimo ekonomika: kultūrinė poreikių gamyba“, PRB, t. 64, p. 25-37, saus. 2003.