[1]
Kalenda Česlovas, „Moralės vaidmuo antikinėje visuomenėje“, PRB, t. 10, p. 13-22, rugs. 1972.