[1]
Morkūnas Z., „Žmogiškosios kūrybos esminės sąlygos“, PRB, t. 11, p. 12-17, saus. 1973.