[1]
Gendrolis E., „Krikščionybė šiuolaikinėje buržuazinėje visuomenėje“, PRB, t. 11, p. 18-26, saus. 1973.