[1]
Nekrašas E., „Subjektyvistinė tikimybės interpretacija“, PRB, t. 11, p. 27-31, rugs. 2014.