[1]
Šliogeris A., „Visuotinybė pažinimo procese“, PRB, t. 11, p. 32-41, rugs. 2014.