[1]
Steponavičius A., „Tarybinė liaudis – nauja žmonių bendrija“, PRB, t. 11, p. 115-117, saus. 1973.