[1]
Vaišvila A., „Loginė bei filosofinė kalbos analizė“, PRB, t. 11, p. 123-125, spal. 2014.