[1]
Šliogeris A., „Tomistinės ir V. Solovjovo idėjos A. Dambrausko-Jakšto filosofijoje“, PRB, t. 12, p. 69-78, rugs. 2014.