[1]
Vaišvila A., „Intensionalinių ryšių formalizavimo metodas K. Raičinskio sąvokų teorijoje“, PRB, t. 12, p. 79-87, rugs. 2014.