[1]
Tijūnėlytė J. ir Genzelis B., „Retorikos ir filosofijos profesorius Ž. Liauksminas“, PRB, t. 12, p. 110-112, saus. 1973.