[1]
Skersytė J., „Metodologiniai indukcijos problemos pagrindai“, PRB, t. 13, p. 28-37, saus. 1974.