[1]
Stoškus K., „Principų konfliktas filosofų diskusijose“, PRB, t. 13, p. 64-78, saus. 1974.