[1]
Krakauskas E., „Sąmonės reiškimosi prielaidos“, PRB, t. 15, p. 5-15, rugs. 1975.