[1]
Skersytė J., „Indukcinis samprotavimas kaip kontrolinė pažinimo pažangos priemonė“, PRB, t. 15, p. 16-23, rugs. 1975.