[1]
Jekentaitė L., „Šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos kritika“, PRB, t. 15, p. 123-127, rugs. 1975.