[1]
Černienė B., „Apie gnoseologinės religijos ištakas“, PRB, t. 16, p. 15-20, rugs. 1975.