[1]
Šliogeris A., „Naujojo racionalumo ieškojimai (H. Markūzės doktrinos filosofinių pagrindų kritika) I“, PRB, t. 16, p. 52-60, rugs. 1975.