[1]
Černienė B., „Mąstymo loginis vieningumas“, PRB, t. 16, p. 69-70, rugs. 1975.