[1]
Morkūnienė J., „Vertybių problemos“, PRB, t. 16, p. 120-122, rugs. 1975.