[1]
Jekentaitė L., „Katalikybė ir šiuolaikinė ideologinė kova“, PRB, t. 17, p. 106-109, rugs. 1976.