[1]
Pavilionis R., „Logika ir šių laikų lingvistinka“, PRB, t. 18, p. 41-45, rugs. 1976.