[1]
Damidavičius M., „Darbinis adaptavimasis“, PRB, t. 18, p. 46-53, rugs. 1976.