[1]
Krakauskas E., „Filosofų veiklos baruose“, PRB, t. 18, p. 114-118, rugs. 1976.