[1]
Šliogeris A., „Būties problema G. Hegelio ir S. Kjerkegoro filosofijoje“, PRB, t. 19, p. 23-34, rugs. 1977.