[1]
Nekrašas E., „Indukcionizmo alternatyvos beieškant (K. Poperio mokslo filosofija)“, PRB, t. 19, p. 35-46, rugs. 1977.